The Power of Greenkeeping: corona

Posted · Reactie toevoegen

Beste collega’s, greenkeepers,hoofd-greenkeepers

Beste Leden GAB,

Nieuwe overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben grote consequenties voor de maatschappij en ook voor golf. Greenkeepers blijven aan de slag om onze golfbanen te onderhouden.

Enerzijds hebben we de handen vrij vermits er geen golfspelers op de baan toegelaten zijn. Zodoende hebben wij een zee van ruimte en tijd om onze golfbaan klaar te stomen voor de grote herstart of reële opening van het golfseizoen.

Al lijkt het allemaal evident omdat we buiten werken en meestal gescheiden op een hectaren groot domein willen wij toch wel enkele aspecten duidelijk stellen.

Algemeen zijn greenkeepers fysiek sterke kerels wat zou kunnen leiden tot een bepaalde nonchalance. Onze veiligheid en die van andere staan prioritair.

Daarom zijn duidelijke instructies om eventuele besmettingen te voorkomen noodzakelijk bij het uitoefenen van ons mooi beroep.

Tevens moet de werkgever als een goede huisvader zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer .

Hoe gaan we dit praktisch aanpakken:
• Ontsmet en reinig regelmatig jullie handen bij de lunch pauzen en liefst nog meer.
• Draag steeds gepaste handschoenen
• Kom gespreid lunchen en probeer mekaar zoveel mogelijk te ontlopen.
• Communiceer met jullie GSM .
• Zorg dat het dienstgebouw netjes wordt gereinigd en ontsmet.
• Ga steeds het stuurwiel en versnellingspoken en andere bedieningen van jullie machines (traktoren,maaiers,buggys,enz.) reinigen. Gebruik speciale professionele ontvettingsdoekjes of een oplossing met chloorwater.
• Laat werknemers zoveel mogelijk dezelfde opdrachten en aldus dezelfde machines hanteren. Dat sluit contact via stuurwiel en bedieningen deels uit. Eveneens transportmiddelen.
• Bij het verdelen van opdrachten tracht je best ieder individueel werken te laten uitvoeren.
• Alle andere algemene tips verband houdende met verspreiding van het virus nemen jullie natuurlijk ter harte.

Vanuit de GAB is de bezorgdheid groot en de maatregelen ongezien. Greenkeepers werken in een uniek ruimtelijk kader en na een moeilijke winter biedt deze situatie ook opportuniteiten . Geen tijdsdruk door golfspelers maakt de weg vrij om extra werkzaamheden te realiseren met uitzicht op een mooie golfseizoen start.

Wij wensen jullie veel sterkte toe en samen komen we erdoor.

#thepowerofgreenkeeping

Het GAB Bestuur.