Opleiding onderhoud golfbaan – assistent Greenkeeper

Posted · Reactie toevoegen

Beste Manager, beste Greenkeeper,

“Educatie en uitwisseling van kennis vormen de basis van onze vakvereniging GAB en dat reeds gedurende 30 jaar! “
Begin 2020 wordt 2 x een vijfdaagse cursus onderhoud golfbaan georganiseerd voor de assistent- en hoofdgreenkeepers. Deze cursus is praktijkgericht en leert uw greenkeepers meer over nut en noodzaak van onderhoudsmaatregelen en over de inzet, afstelling en werking van machines. Elke lesdag bestaat uit een combinatie van ‘binnen en buiten’. Door goed kijken, voelen en soms ruiken leert u de grasmat ‘lezen’. Grassen, onkruiden, ziekten en bodemkenmerken vertellen u hoe de grasmat ervoor staat, welk onderhoud nodig is en wat de specifieke aandachtspunten zijn. De cursus is ideaal om binnen het vak als greenkeeper te groeien en basis te leggen voor eventuele verdere specialisatie (zie detail opleiding hieronder).

De opleidingen verlopen in samenwerking met PRAKTIJK CENTRUM SPORT & GOLF (www.pcsportengolf.nl).

Doelgroep:
Nieuwkomers en greenkeepers met beperkte ervaring die hun verder willen verdiepen in het dagdagelijkse golfbaanonderhoud.

Locatie:
Golf- & Countryclub Oudenaarde
Kortrijkstraat 52
B-9790 Wortegem-Petegem

en

Brabantse Golf
Hooiweg 28  (dienstloods)
1820  Steenokkerzeel

Data:
8+9 en 22+23+24 januari Wortegem-Petegem
15+16 en 29+30+31 januari Steenokkerzeel

Lestijden:
9.00 – 16.00 u

Groepsgrootte:
Max 12 deelnemers

Resultaat:
Certificaat of Verklaring van Deelname

Bij een voldoende resultaat voor de afsluitende toets ontvangt u het certificaat “Onderhoud golfbaan”. In andere gevallen ontvangt u een Verklaring van Deelname op naam. Deelname aan de toets is facultatief.

Kosten:  € 1095,- inclusief toets voor certificaat
De GAB verzorgt de zaal en catering en zal een bijdrage van 100 per deelnemer terugstorten (geldig voor GAB leden).

BTW: Voor organisaties en bedrijven met een Btw-identificatienummer wordt BTW verlegd. Voor particulieren en organisaties zonder Btw-identificatienummer wordt geen BTW verrekend.

Inschrijven kan via dit formulier:

Persoonlijke gegevens  
Locatie:*
Voorletters : 
Voornaam : 
Tussenvoegsel : 
Achternaam : 
Geboortedatum :
Geboorteplaats :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
E-mail :*
GSM/Telefoon :
Neemt deel aan toets voor certificaat (ja/nee) :
Bedrijfsgegevens  
Bedrijfsnaam :
BTW-identificatienummer :
Adres :
Postcode : 
Plaats :
Naam contactpersoon :
E-mail contactpersoon :
Telefoon contactpersoon :
 

Programma:

Golfbaan en golfsport (zelfstudie + baan + vragen)

 • Voornaamste kenmerken van de sport, belangrijke regels
 • Baanonderdelen, specifieke kenmerken, markeringen

Grasmat en groeiplaats (1 – 1,5 dag, theorie + veldwerk)

De grasmat

 • Golfgrassen en voornaamste onkruidgrassen (8 soorten) – herkennen in de hand en in het veld, groeiwijze en voornaamste eigenschappen
 • Grasveldonkruiden (12 soorten) – herkennen, voornaamste groeiplaatsen
 • Ziekten en plagen (10 soorten) – herkennen soort en/of schadebeelden, preventie, bestrijding

Bodem, waterhuishouding en voeding

 • Toplaag en bodemprofiel – samenstelling, opbouw, gelaagdheid, storingen, beworteling.
 • Drainage – werking, controle, onderhoud
 • Beregening – nut en noodzaak, beregeningsinstallaties, werking, controle, onderhoud
 • Voeding en bemesting – functie hoofdelementen, soorten meststoffen, labels lezen.

Onderhoud spelonderdelen (2,5 – 3 dagen, theorie + praktijk)

 • Nut en noodzaak van onderhoud (machines en handmatige werkzaamheden)
 • Gangbare machines – werking, afstelling, dagelijks onderhoud machines
 • Uitvoeren (enkele) werkzaamheden, beoordelen werkresultaat

Maaien

 • Maairegimes en maaihoogtes verschillende spelonderdelen, wel/niet opvangen
 • Soorten maaimachines, werking, afstelling, onderhoud.
 • Groomen, verticaalmaaien

Verzorgen toplaag en grasmat

 • Dressen
 • Topbeluchten, diepbeluchten
 • Verticuteren
 • Beregenen en handwateren
 • Bemesten (uitvoering)
 • Doorzaaien
 • Sweepen/dauwvegen (ziektepreventie)

Spelspecifieke werkzaamheden

 • Repareren pitch marks en divots
 • Onderhoud bunkers
 • Verzetten van holes en teemarkers
 • Markeringen in de baan

Toets (ca. 0,5 dag)

 • Meerkeuzevragen (40) alle onderdelen
 • Sortiment gangbare grassen, onkruiden, ziekten/plagen
 • Praktijk maaien en trekker + machine ( incl. controle, aanbouwen, afstellen, onderhoud).