NGA organiseert digitale workshop over data

Posted · Reactie toevoegen

donderdag 4 maart 2021

De NGA organiseert in samenwerking met HAS Hogeschool binnenkort een kennissessie over het onderwerp data.

De NGA omschrijft de sessie als volgt: Het belang van data wordt steeds groter, en dat geldt ook binnen de exploitatie en het beheer van de golfbaan. Beschikbare data geeft inzicht en wordt gebruikt om beslissingen te onderbouwen. Betreft het de grasmat, natuurlijke vegetatie, bodem en/of het middelen gebruik; het werken met data maakt de maatregel effectiever en het werk efficiënter. In dit webinar worden voorbeelden besproken en leren we van andere sectoren. Ook wordt opgehaald waar binnen het werk de grootste behoefte aan is.

De kennissessie vindt op dinsdag 23 maart plaats om 15.00 uur, aanmelden is mogelijk via info@ngagolf.nl. Voorafgaand aan het webinar, vanaf 14.00 uur, vindt digitaal de ALV van de NGA plaats via Zoom.