GAB on the road!

Posted · Reactie toevoegen

Zoals jullie van ons gewoon zijn hebben we elk winterseizoen een reeks aan interessante activiteiten voor jullie. Tijdens deze activiteiten/vergaderingen komen wij samen met een nogal grote groep mensen. Dit is in de huidige coronatijd niet zo eenvoudig en daarom hebben we besloten om deze winter iets anders tewerk te gaan.

Hoe?
• regionaal
• in kleine groepen van 10 à 15 personen

Onderwerpen?
3 onderwerpen die wij per “regio” zullen brengen. Wij komen naar u, dus de 3 thema’s zullen roteren per regio.
De onderwerpen voor Vlaanderen zijn: irrigatie, grassen en ziektes, machines.
De onderwerpen voor Wallonië zijn: irrigatie, grassen en ziektes, machines.

Voordelen?
• minder verplaatsing
• eigen taal
• kleinere groepen en dus makkelijker te communiceren
• meer aandacht naar het terreinbezoek (Vlaanderen)
• meer aandacht voor het onderling delen van informatie/rondetafelgesprek (Wallonië)
• kleine bubbels
U zal voor deze vergaderingen nog aparte uitnodigingen ontvangen.

Noteer alvast volgende data in uw agenda:
Vlaanderen:

• 9 december 2020
• 13 januari 2021
• 10 februari 2021
• 10 maart (Algemene Vergadering – nog verder te bepalen)

Wallonië:
• 16 december 2020
• 20 januari 2021
• 17 februari 2021
• 10 maart (Algemene Vergadering – nog verder te bepalen)