GAB Algemene Vergadering 10 maart 2021

Posted · Reactie toevoegen

Beste leden,

Op woensdag 10 maart 2021 om 11u organiseert de GAB haar Algemene Vergadering.

Deze zal online plaatsvinden en dit via Zoom meeting. Neem deel via uw computer of mobiele app.
Klik op deze link om deel te nemen aan de vergadering

Meeting ID: 817 1091 6593
Passcode: 5RHPee

het GAB-team

Grez-Doiceau, 18 februari 2021

Beste Leden,

In overeenstemming met art. 13 van onze statuten, verzoeken wij u aanwezig te zijn op onze algemene statutaire vergadering die zal plaatshebben op woensdag 10 maart 2021 om 11u online.

Dagorde:
– Verslag van de activiteiten van het jaar 2020, vooruitzichten voor 2021.
– Voorstelling van de rekeningen voor het jaar 2020.
– Vragen
– Goedkeuring van de rekeningen van het jaar 2020.
– Ontlasting van de Penningmeester.
– Voorstelling van de begroting voor het jaar 2021.
– Goedkeuring van de begroting voor het jaar 2021.
– Ontlasting van de Beheerders.
– Reorganisatie van de raad van bestuur.

Artikel 16. Alle werkende leden hebben een gelijk stemrecht in de algemene vergadering, ieder beschikt over een stem. De niet-werkende leden hebben geen stemrecht. Zij kunnen echter deelnemen aan de vergaderingen met een raadgevende stem.

Voor de Raad van Beheer,

Marc Thibaut
Voorzitter