Bericht van uw COMPO EXPERT Team.

Posted · Reactie toevoegen

Geachte greenkeeper,

In België en in Nederland en in de meeste Europese landen zijn de golfbanen, voetbalvelden en de openbare groenvoorzieningen momenteel gesloten door de heersende Corona-crisis. Hoelang deze lock-down nog zal aangehouden worden en in welke volgorde die later zal opgeheven worden, is op dit ogenblik niet duidelijk. Daardoor zijn de greenkeepers, die nu met een beperkt team werken, onzeker over wat ze met het grasonderhoud moeten doen. Sommigen hebben het grasonderhoud drastisch verminderd, vooral dan met betrekking tot b.v. bemesting, maaien, beregening etc. Maar een dergelijke passieve aanpak houdt zeker bepaalde risico’s in.

Daarom enkele belangrijke aanbevelingen:

1) Houd uw golfbaan of voetbalveld op een voldoende hoog voedings- en vitaliteitsniveau en bereid het voor op een intensief gebruik na de Corona-crisis. De afgelopen winter was mild waardoor de grassen nauwelijks een groeistop kenden en nu vaak een tekort aan voedingsstoffen hebben.

2) Creëer een aangepast, minimaal bemestingsconcept met slechts een matige aanvoer van stikstof, maar gebruik nu vooral kalium- en magnesiumrijke formules, aangevuld met sporenelementen.
Omdat de sportvelden momenteel totaal niet in gebruik zijn, zijn tijd- en arbeidsbesparende maatregelen zeer welkom. Dat betekent dat de toepassing van de COMPO EXPERT-meststoffen met een langzame stikstofwerking zoals Floranid® Twin NK, Floranid® Twin Eagle K, Floranid® Twin Club, Floranid® Twin Permanent, Kali Gazon en Ferro® Top zeker aan te bevelen zijn wegens hun unieke en zeer efficiënte stikstofbronnen of hun aangepaste N/K-verhouding. De aanvoer van sporenelementen kan verzekerd worden door het gebruik van de sporenmix Fetrilon® Combi 1. Toepassingen van dergelijke producten leiden niet tot een sterke groei van de grasmat (en dat betekent minder maaien), maar wel tot een intrinsiek sterkere grasmat, die vanuit deze situatie gemakkelijk opnieuw kan aangevuurd worden eenmaal we terug tot een normaal gebruik ervan overgaan.

3) Greenkeepers ondervinden deze dagen en weken totaal geen hinder van de golfers, trainingen of andere gebruikers en vullen deze tijdsspanne in om mechanische behandelingen zoals beluchting, verticuteren of renovaties uit te voeren. Maar bedenk dat na al dit bodemonderhoud een recuperatie van de grasmat absoluut nodig is. Dus ook in deze context is een goede bemesting en een wortelstimulans noodzakelijk. COMPO EXPERT-producten zoals Agrosil® LR, Karisol®, Karisol® Complex, Vitanica® RZ, Vitanica® Si en Basfoliar® Root Booster SL (product enkel toegelaten in Nederland) lenen zich hier uitstekend toe.

4) Het klinkt ongelofelijk, maar na een behoorlijk natte periode tijdens de maanden februari tot half maart, leidt het huidige schrale weer tot een bijzonder snelle uitdroging van de bovenste bodemlagen.
Het gebruik van Kick als wetting agent (2,5 l/ha) om beregeningswater vlotter en gelijkmatiger in de grasmat te doen indringen is hier dan zeker ook aan te bevelen!

Blijf gezond … en houd het groen!

Uw COMPO EXPERT Team.
Nederland: Harry van het Hof, 0031/68 360 4765
België:
– Jo Verschueren, 0032/497 58 89 31
– Paul Mertens, 0032/497 58 89 31