Bericht van PUR VER

Posted · Reactie toevoegen

Beste Greenkeeper,

Na ruim zes weken zonder spelers op de baan zijn jullie golfbanen weer open.
Tijdens deze periode hebben jullie geen hinder ondervonden van de golfers, trainingen of andere gebruikers.

Waarschijnlijk hebben jullie deze tijdsspanne benut om mechanische behandelingen zoals beluchting, verticuteren of renovaties uit te voeren.

Maar bedenk dat na al dit bodemonderhoud een recuperatie van de grasmat absoluut nodig is. Aldus is een goede bemesting en een wortelstimulans noodzakelijk en wordt dit via ons Turf Improvement Program aangeboden.

• Voordelen van PUR VER® (250g/m² in één of twee top-dressings) :
o PUR VER® bevat een zeer grote hoeveelheid en diversiteit aan micro-organismen die:
 de opname van meststoffen door het gazon verbeteren
 het organisch materiaal afbreken en de thatch onder controle houden
 de weerstand tegen abiotische stress (droogte, hitte, zoutgehalte, enz.) versterken en het herstel van de greens versnellen
o PUR VER® bevat stabiele humusstoffen die
 de waterretentie van de greens verbeteren
 de kationische uitwisselingscapaciteit (CEC) van uw bodem verbeteren en de voedingsstoffen vasthouden
o PUR VER® bevat nutriënten en sporenelementen die direct opneembaar zijn door de planten en die de beworteling van het gazon verbeteren (lengte en dichtheid) bij het aanleggen of doorzaaien

• Voordelen van biostimulant PURlife® (30L/ha – 2xper week) : PURlife® wordt geproduceerd op basis van wormencompost PUR VER® en verbetert de voeding van uw planten. Dit zorgt voor :
o versnellen van het kiemen van het gazon
o versterken van het wortelstelsel
o versterken van de weerstand tegen abiotische stress
o verminderen van het gebruik van meststoffen

Meer info en technische fiches op www.purver.com/golfs

Met sportieve groeten,

Karel Bienstman

PUR VER SA/NV
c/o Gembloux Agro-Bio Tech
Passage des Déportés 2
B-5030 Gembloux