Vacature OHL Head Groundsman/Greenkeeper

Posted · Reactie toevoegen

Rapporteert rechtstreeks aan de Groundsmanager.

Na een aanzienlijke investering in de voetbalterreinen bij Oud Heverlee Leuven, zijn we op zoek naar een Head Groundsman/Greenkeeper met een bewezen staat van dienst in het onderhouden van grasterreinen, uitstekende organisatorische, communicatie- en interpersoonlijke vaardigheden voor het managen en toewerken naar een voortdurende verbetering van voetbalterreinen en aanverwante zaken in opdracht van de club.
De ideale kandidaat kan, met het King Power Stadion Den Dreef te Leuven en het trainingscentrum te Oud-Heverlee, op een duidelijke en rustige manier onder druk 2 locaties beheren en een klein team aansturen.
Kunnen werken met versterkte en kwalitatieve ondergronden zoals een Desso Grassmaster zou welkom zijn maar niet essentieel.
Werken met flexibele uren en weekendwerk mogen geen probleem zijn, alsook het werken tegen scherpe deadlines.
Verantwoordelijkheden: Verantwoordelijk voor het dagelijks managen van het personeel dat onder uw verantwoordelijkheid werkt en ervoor zorgt dat hun gezondheid en veiligheid te allen tijde worden gerespecteerd zoals in overeenstemming met het gezondheids- en veiligheidsbeleid.

• Dagelijks onderhoud van ALLE speelvelden, terreinen en kunstmatige oppervlakken van de club.
• Dagelijkse communicatie met de Grounds Manager.
• Dagelijkse communicatie met de coaching staf.
• Toewijzing van de beschikbare speelvelden, zorgen voor rotatie en een proportionele verdeling van de slijtage.
• Identificatie van mogelijke problemen van de speelvelden en rapportering aan de Grounds Manager om te garanderen dat de kwaliteit van de pleinen niet in het gedrang komt.
• Nauwkeurige en geplande toepassing van meststoffen, chemicaliën en biostimulanten.
• Planning van de wekelijkse taken en deze communiceren aan de Grounds Manager.
• Onderhoud van alle irrigatieapparatuur en het gebruik ervan en rapportage van problemen aan Grounds Manager.
• Nauwkeurige administratie voor het onderhoud van machines en aanbevelingen voor onderhoud.
• Verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het personeel dat onder uw verantwoordelijkheid valt en ervoor zorgt dat hun gezondheid en veiligheid ten allen tijde in aanmerking wordt genomen.
• Een team van medewerkers leiden om altijd efficiënt, gewetensvol en volgens de hoogste normen te werken, terwijl ze vertrouwen hebben in de taken die van hen worden verlangd.
• Verantwoordelijk voor het toekennen van jaarlijks verlof.
• Het bijhouden van nauwkeurige en bijgewerkte informatie van alle toepassingen en bewerkingen op de speelvelden van Trainingscomplex.
• Algemene verantwoordelijk voor het onderhoud van de machines (schoonmaken, klaarzetten en algemene huishouding).
• Ervoor zorgen dat tijd goed wordt besteedt door uzelf en het personeel.
• Aanbevelen en opmaken van documenten voor bemestingsprogramma’s, chemicaliën en CAPEX met bijbehorende kosten voor indiening voor het budget.
• Zorgen voor voldoende materiaalvoorraad voor dagelijks gebruik en aankomende werkschema’s.
• Toezicht houden op externe contractanten om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de door het departement opgelegde norm.
• U bent NIET verantwoordelijk voor enig budget of bestellingen, dit alles wordt gedaan door de Grounds Manager.
• Organiseren van weekend planning en monitoring.
• Bekomen van offertes waar nodig en aanbevelingen bieden voor het opmaken van bestellingen.
• Opleidingen aanbevelen voor het personeel om hun voortdurende professionele opleiding te verbeteren.
• Maandelijkse rapportering opmaken voor de managementvergaderingen met de Grounds Manager.

Als u denkt over de kwaliteiten en gevraagde ervaring te beschikken, stuur dan uw cv, motivatiebrief én eveneens uw salarisverwachtingen naar john.ledwidge@lcfc.co.uk.

Einddatum 28 februari