Overlijden Jean Damseaux – Fert in time

Posted · Reactie toevoegen

Geachte Mevrouw,
Geachte Meneer,

Helaas moet ik u de onverwachte dood van Jean Damseaux aankondigen. Zijn begrafenis vond afgelopen woensdag plaats in de strikte familiale intimiteit.
Geen begrafenis, geen bloemen, geen viering in de kerk. Hij verlaat ons in alle discretie. Dat was zijn wens. Zijn dochters, die hun vader zo dankbaar zijn, respecteren deze letterlijk.
Zijn assen werden verspreid in zijn tuin waarvan hij zo gepassioneerd en trots was.

Het was om deze reden dat ik onze relaties, onze kennissen, onze vrienden pas na de ceremonie kon informeren. Persoonlijk vind ik het jammer omdat deze man bekend voor zijn toewijding, zijn loyaliteit, zijn levendigheid een laatste eer verdiende. En ik ben er zeker van dat een groot aantal mensen alles zouden hebben laten vallen en zelfs van verre zouden gekomen zijn om hun dankbaarheid nog een laatste keer te tonen. Maar Jean wilde het anders! En we moeten dat respecteren.
Ik vroeg de dochters echter dat er op zijn minst ergens een plek met een gedenkplaat zou zijn waar mensen kunnen komen herdenken en dit op verzoek van degenen die zijn dood vernamen . Ze beloofden me dat ze erover zouden nadenken.

Bovendien zal ik, volgens de expliciete wil van Jean, het roer overnemen.
Het zal een genoegen zijn u de komende weken te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Philippe Debougnoux
Dipl. Ing. Co-founder
+32 479 36 40 84