Opleiding Grasveldkunde Golfbaan

Posted · Reactie toevoegen

Om een golfbaan het hele jaar in topconditie te houden is intensief onderhoud noodzakelijk. Het gras op de greens moet kort en bij voorkeur groen zijn, maar vooral ook gezond en sterk. Een goede balans tussen speleigenschappen, draagkracht en groeiomstandigheden voor het gras is belangrijk. Dit is werk voor grasspecialisten met een gedegen kennis van grassen, bodem, waterhuishouding en bemesting en gevoel voor het spel. Voor greenkeepers die zich verder willen ontwikkelen biedt Praktijkcentrum Sport & Golf in samenwerking met de Greenkeepers’ Association of Belgium (GAB) en de Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) de cursus Grasveldkunde voor de golfbaan aan.

In deze 5-daagrse cursus leert u meer over groei, vitaliteit en eigenschappen van golfgrassen en de ecologie van grasvelden. Belangrijke aspecten van bodem, waterhuishouding en bemesting worden uitgediept en aan de hand van kengetallen, laborapporten en eigen veldwerk. In een combinatie van theorie en praktijk krijgt u beter inzicht in de samenhang tussen de grasmat en de verschillende groeifactoren. U leert de grasmat en toplaag systematisch beoordelen voor de korte én de langere termijn. Hiermee kan u keuzes in onderhoud en bemesting beter onderbouwen en krijgt u meer grip op de kwaliteit van uw greens, tees en fairways.

Doelgroep:

Greenkeepers met ervaring en assistent hoofdgreenkeepers met opleiding TSO, BSO.

Toelating:

Certificaat Onderhoud Golfbaan, Greenkeeperdiploma of digitale intake-toets (vanaf december 2017 beschikbaar, na aanmelding nemen wij hierover contact met u op)

Locatie:

Brasschaat Open Golf & Country Club
Miksebaan 248
2930 Brasschaat

Data:

23 + 24 januari 2018
6 + 7 februari
21 februari
6 maart (toetsdag)

Lestijden:

9.00 – 16.00 u

Groepsgrootte:

6 – 12 deelnemers

Resultaat:

Certificaat Grasveldkunde Golfbaan (bij voldoende resultaat voor de afsluitende toets) of Verklaring van Deelname. Deelname aan de toets is facultatief.

Kosten:

Inclusief catering en alle benodigde lesmaterialen, waaronder het boek Grasvelden.
€ 1175,- inclusief toets voor certificaat
€ 990,- zonder deelname toets

BTW:

Voor organisaties en bedrijven met een BTW-identificatienummer wordt BTW verlegd.
Voor particulieren en organisaties zonder BTW-identificatienummer wordt 50% van de verplichte BTW doorberekend.

Schrijf u hier in (voor 9 januari 2018):

Persoonlijke gegevens  
Voorletters : 
Voornaam : 
Tussenvoegsel : 
Achternaam : 
Geboortedatum :
Geboorteplaats :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
E-mail :*
GSM/Telefoon :
Neemt deel aan toets voor certificaat (ja/nee) :
Bedrijfsgegevens  
Bedrijfsnaam :
BTW-identificatienummer :
Adres :
Postcode : 
Plaats :
Naam contactpersoon :
E-mail contactpersoon :
Telefoon contactpersoon :
 

Programma
Grassen en grasveldecologie (0,5 dag)
Golfbaangrassen – verdieping groeiwijze, eigenschappen en toepassing.
Ontwikkeling, fysiologie en vitaliteit van de grasplant
Groeiplaatsvoorkeuren en concurrentie
Sturen in de samenstelling van de grasmat

Bodem en waterhuishouding – verdieping (2,5 dag)
Grond. Samenstelling, eigenschappen, classificatie volgens NEN 5104.
Verdieping bodemprocessen, structuur, organische stof, bodembiologie
Waterhuishouding in onverzadigde zone. Infiltratie, doorlatendheid, berging en beschikbaarheid van water. Vochtkarakteristieken.    Berekenen vochtvoorraad en beregeningsbehoefte.
Veldwerk: beschrijven van een bodemprofiel, herkennen probleemsituaties, uitvoeren veldmetingen.
Lezen en interpreteren van Laborapporten en normen.

Praktijk casus groeiplaatsbeoordeling en groeiplaatsverbetering
Interpreteren waarnemingen en analyses.
Aanleggen, vervangen, renoveren of aangepast onderhouden?
Grondverbetering, grondbewerking, machinekeuze, randvoorwaarden.
Ontwerp opbouw, speciale constructies en voorzieningen.

Kwaliteitsbeoordeling spelonderdelen (1 dag)
Gebruikskwaliteit en beheerkwaliteit. Normen en streefwaarden.
Meten en registreren, gegevens verwerken en interpreteren
Uitvoeren kwaliteitsbeoordelingen (veldwerk)
Vertaling naar beheer en onderhoud: werkzaamheden, aandachtspunten.

Bemestingsleer golfbaan – verdieping (1 dag)
Verdieping – functie, gevolgen van gebrek en overmaat
Lezen en interpreteren van bemestingsanalyses en –adviezen.
Keuze geschikte meststoffen, bodemverbeteraars en preparaten.
Doorrekenen en opstellen van een bemestingsplan (granulair en vloeibaar).
Veranderende inzichten m.b.t. bemesting

Toets voor certificaat (0,75 dag, facultatief)
Verdeling van de dagen is indicatief voor de tijd die aan de verschillende onderwerpen wordt besteed. In de  uitvoering kan worden afgeweken van de opgegeven volgorde omdat onderwerpen in samenhang behandeld  worden of vanwege weersomstandigheden.