Millennium Golf Beringen: ‘The Golf to be …’

Posted · Reactie toevoegen

Bron: GreenTechPower

Aan de Paalse Plas, in het zuiden van de Limburgse Kempen, ligt de Millennium Golf, een golfbaan met een 6.438 meter lange 18-holes ‘championship course’ en een 719 meter lang par-3 parcours van 9 holes. Het unieke terrein van de 18-holes championship course is een parcours met eiken, beuken en rododendrons, rond de oevers van de Paalse Plas. Het werd ontworpen door Bruno Steensels. De man die ons op de Millenium Golf wegwijs maakt, is Rudi Hermans, sinds 2008 hoofdgreenkeeper in de Beringse deelgemeente.

Bijna 20 jaar op de kaart
De Millennium Golf werd in 2000 opgericht door de familie Dohmen op gronden die door de gemeente Beringen ter beschikking werden gesteld. Vanaf 2009 werd Luk Lowette mede-eigenaar van de opgerichte NV Migal. Deze vennootschap is sinds enkele jaren in handen van Katrien en Joris Lowette, de kinderen van Luk. Zij namen op hun beurt de aandelen van stichter Manfred Dohmen over. Samen met de generatiewissel werd besloten om de golfuitbating af te splitsen van de eigendom en deze over te dragen aan een managementteam. De bedoeling was om de Millennium Golf, die tot voor enkele jaren in moeilijk vaarwater zat, een nieuwe dynamiek te geven. Golfconsulent Piet Vandenbussche en manager Peter Brinckman omringden zich eind 2016 met de nodige specialisten en startten op 1 januari 2017 met de nieuwe vennootschap Millennium Golf Management (MGM). Sinds die ingreep is de Millennium Golf Club levendiger en gezonder dan ooit tevoren en groeien de kwaliteit van de baan en het ledenaantal met de dag.

Greenkeeper voor het leven
Hoofdgreenkeeper Rudi Hermans werkte al 22 jaar op de Flanders Nippon Golf & Business Club van Hasselt voor hij in 2008 in Beringen begon. Op onze vraag hoe hij ‘het greenkeepen’ zag evolueren, kwam resoluut het antwoord dat er nu meer betrokkenheid van de greenkeepers bij het geheel werd verwacht dan voorheen. De afstand tussen greenkeepers en spelers wordt met de jaren kleiner en dat maakt dat feedback van de spelers nu ook sneller kan omgezet worden in zichtbare ingrepen op het terrein. Op zich ervaart Rudi dat als een positieve evolutie omdat de spelers op deze manier ook meer begrip opbrengen voor het werk van de greenkeepers. Rudi: ‘Iets anders is dat er de laatste jaren op alle golfterreinen meer druk gezet wordt omdat de terreinen maximaal moeten renderen. Waar vroeger de hoofdgreenkeeper kon beslissen dat een terrein echt niet mocht bespeeld worden omwille van het weer of teveel beschadiging of omdat het terrein gewoon aan rust toe was, is dat nu niet meer het geval. Vaak wordt er op die manier meer schade toegebracht aan de baan dan zou mogen.’
Rudi ervaart dat de job van hoofdgreenkeeper keer op keer uitdagend is en dat iedere dag anders is dan de dag ervoor. De golf van Paal-Beringen is uniek omwille van zijn ligging aan de Paalse Plas, een klein meer dat ontstaan is door zandwinning. Deze waterpartij met eigen ondergrondse bronnen is een stuk recreatiegebied en zorgt voor de speciale look van de Millennium Golf. Opmerkelijk is dat het waterpeil deze zomer niet meer dan 15 cm gezakt is. Het hele terrein
is ongeveer 80 ha groot.

GreenTechPower (GTP): ‘Jullie golfbaan is de laatste jaren aan een gestage heropleving begonnen. Waar is de ommezwaai gebeurd?’
Rudi: ‘Tot voor 2 jaar ging het echt niet goed met onze golfclub. Nadat het nieuwe managementteam onder leiding van Piet Vandenbussche en Peter Brinckman de zaak had overgenomen, zijn ook voor ons de mogelijkheden toegenomen. Het grote voordeel is dat de managers hier weten wat golf is en dat heeft ervoor gezorgd dat ze opnieuw investeerden in het onderhoud van de golfbaan en de machines. Daardoor hebben we al 2 jaar lang het onderhoud terug kunnen oppakken met meer maaibeurten, bemesten, voeden en proactief werken, doorzaaien enzovoort. Zonder een exact idee te hebben van het aantal leden merk ik een veel grotere drukte op de baan, dag na dag.’

GTP: ‘Voeren jullie al het onderhoud zelf uit?’
Rudi: ‘Wij werken hier met 5 vaste medewerkers in het greenkeepersteam. Bij grotere drukte wordt dit nog aangevuld met 2 seizoensmedewerkers. Met dit kleine groepje kunnen we het terrein onderhouden en hier en daar wat heraanleggen. Wij hebben 1 vaste
technieker en dat heeft zo zijn voordelen. We kunnen bijvoorbeeld het onderhoud en de herstelling regelen in functie van de noodzaak aan machines op het terrein. Doordat we onze machines zelf onderhouden, kunnen we het onderhoud uitvoeren in functie van
het werk op het terrein. Als we dit zouden uitbesteden, zouden we rekening moeten houden met de planning van de hersteller en zouden we onze machines soms een tijdje kwijt zijn. Persoonlijk ben ik zeer strikt in het onderhoud. Als we bijvoorbeeld weten dat een maaier
meer dan 2 dagen zal stilstaan, dan wordt hij iedere keer gekuist en doorgesmeerd. Dat maakt dat de volgende die met de maaier vertrekt met een propere machine het terrein op kan. Daardoor kan hij op zijn beurt plezieriger werken en zal hij bovendien ook een
nette machine afleveren voor degene die na hem komt. Op vlak van maaiers rijden wij alleen met Toro waardoor we onze machines ook door en door kennen. Doordat we maar één merk moeten opvolgen, kunnen we ons erin verdiepen en de meeste herstellingen zelf uitvoeren. Met meerdere merken zou het onmogelijk zijn om de machines even grondig te beheersen.’
‘Enkele jaren geleden hebben we een eigen slijpbank voor maaikooien aangekocht en dat maakt dat we onze kooien regelmatig kunnen slijpen. Door de slijtage als gevolg van het topdressen is het nodig om toch 2 tot 3 keer per jaar de kooien een slijpbeurt te geven. Omdat we het zelf kunnen, slijpen wij tijdig waardoor het gras steeds mooi wordt afgesneden. Daarmee drukken we ook het brandstofverbruik.’

GTP: ‘Wisselen jullie ook machines met andere golfterreinen uit?’
Rudi: ‘Niet op een vaste basis, maar met de collega-greenkeepers van de golfbanen rondom ons hebben we een goede verstandhouding. In bepaalde gevallen is het al gebeurd dat we machines uitwisselen.’

GTP: ‘Kunnen jullie makkelijk geschikte medewerkers vinden?’
Rudi: ‘We hebben een vaste equipe van medewerkers die hier al een tijdje meedraaien. Maar bij het aantrekken van medewerkers mag je je niet enkel beperken tot mensen met het passende diploma. Zo hebben we hier ooit iemand aangeworven die uit de horeca kwam maar die nu een job zocht waarbij hij meer buiten kon zijn. Die man werkt hier nog steeds. Verder ben ik blij met ons gemotiveerde team: van de 5 medewerkers is er één ooit eens ziek geweest. Verder is iedereen dag na dag paraat.’

GTP: ‘Wat zijn de uitdagingen waar jullie mee te maken krijgen?’
Rudi: ‘Door meer en grotere tornooien krijgt het gras het zwaar te verduren. Dat vraagt niet alleen een doorgedreven onderhoud, maar ook een betere planning van het onderhoud op de weinige tijd die er nog rest. Verder hebben we hier de gelegenheid om stukken van het terrein zelf te mogen renoveren. Wij mogen in samenspraak met het bestuur zelf kiezen welke delen we gaan aanpakken. Ondertussen is het niveau van het terrein terug gestegen en voelen we dat het bestuur en de spelers nog meer verwachten. Dat is onze volgende uitdaging. Door de betere conditie van het terrein zien we dat het aantal greenfees toeneemt. Een andere uitdaging is het verplicht afbouwen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, iets wat ons de nodige kopzorgen bezorgt. Wij pachten de gronden van de gemeente en omdat de gemeentes aan een strenge wetgeving moeten voldoen op vlak van zerofytogebruik, moeten wij iedere keer als we een bemesting of ingreep willen doen de gemeente inlichten en hebben we haar akkoord nodig om ermee van start te gaan. Dat geeft een vertraging die we in geval van bijvoorbeeld ziektedruk best zouden kunnen missen.’
‘Om bij te blijven wissel ik mijn ervaringen uit met de hoofdgreenkeepers uit de regio en via de Greenkeepers Association Belgium (GAB). Verder maak ik gebruik van de kennis van de adviseurs van onze voornaamste leveranciers. Op die manier laat ik ook mijn grondstalen nemen en kan ik mijn bemestingsplan opstellen. Op basis van die adviezen kan ik dan zelf mijn keuzes maken.’

Alles om de golfspeler te bekoren
De Millennium Golf, dat zijn perfect verzorgde banen om beginnende en gevorderde spelers op hun wenken te bedienen: een 18-hole championship course, een 9-hole compact course, een prachtig ontworpen driving range en een putting en chipping green. De 18-hole championship course is een vrij jonge baan met een totale lengte van bijna 6,5 km van de eerste tee tot de laatste green. Dat maakt haar tot een van de langste banen van België. Het unieke terrein van 80 hectare rond de oevers van de Paalse Plas is doorweven met eiken, beuken en rododendrons en creëert een oase van rust voor wie een balletje wil slaan. Water is overal aanwezig en dat maakt het spel nog uitdagender. Door de ligging van het terrein heerst er een aanhoudende zachte wind, die de speler een gevoel geeft vergelijkbaar met dat van een wandeling aan zee.

De Millennium Golf Academy beschikt over alles wat een golfspeler zich kan wensen:
• een driving range met twee verdiepingen en 60 afslagplaatsen, waarvan de helft overdekt
• een graspractice
• driving tees
• een 18-holes putting green
• een chipping green en oefenbunker
• een 9-holes par-3 baan